Medewerkersbetrokkenheid wordt gemeten met een enkele ratio: de KeenCorp Index. In de loop van de tijd fluctueert de index, wat duidt op een verbetering of daling van het niveau van betrokkenheid binnen een bepaald cluster van werknemers.

Gebruikers van de service ontvangen gedetailleerde dashboards om hun planning van interventies te ondersteunen. De informatie wordt gebruikt voor snelle actie binnen enkele dagen in plaats van maanden of kwartalen.

Twee voorbeelden van gebruikersdashboards zijn MoodMetrix en Attitude Heatmap.

MoodMetrix

MoodMetrix meet de betrokkenheid van medewerkers op dagelijkse basis. Uitkomsten worden gevisualiseerd voor alle medewerkers, per afdeling, team of project met een minimum van 10 deelnemers. Alle gescande communicatie wordt gestript en behandeld, zodat de privacy van individuele werknemers volledig wordt beschermd.

MoodMetrix geeft dagelijks inzicht in de huidige ontwikkeling en trend in betrokkenheid van medewerkers. Hiermee kunnen vergelijkingen met het verleden worden gemaakt en kunnen de directe effecten van managementbeslissingen worden bekeken. De gebruiker kan bepalen of hij dieper in meer gedetailleerde informatie per cluster, afdeling of divisie en gedurende een specifiek tijdsinterval moet duiken.


Attitude Heatmap

De Attitude Heatmap is de diagnostische tool om de trend te identificeren in betrokkenheid per afdeling, bedrijfseenheid of zelfs projectteam.

Dit maakt het mogelijk om dieper in te gaan op die delen van de organisatie waar een optimale impact op betrokkenheid kan worden bereikt. Het wordt mogelijk om de effecten van interventieprogramma's te meten en de effecten van managementbeslissingen te visualiseren.

Verschillende organisatorische clusters kunnen worden aangepast om specifieke analyses mogelijk te maken. Bijvoorbeeld per leeftijdsgroep, demografie, opleidingsniveau en functie en salarisschaal.