Keencorp-about.jpg

Het implementeren van de KeenCorp oplossing is eenvoudig en robuust. Eerst voeren we de retrospectieve analyse uit die kijkt naar historische gegevens. Dit is een bijzonder eenvoudige en inzichtelijke eerste analyse die een voorproefje geeft van de kracht van KeenCorp. Het biedt ook de basis voor toekomstige beoordeling. Zodra de historische basislijn is gelegd, gaan we verder naar volledig ondersteunde installatie.

Retrospectieve analyse

1.      Scoping – bepaling van doelgroepen en specifieke organisatorische clusters. Alle clusters kunnen worden gemaakt, zolang de groepen uit meer dan 10 personen bestaan om de privacy en vertrouwelijkheid te beschermen. Klik hier voor de volledige privacy practises en certificering van KeenCorp.

2.      Quickscan - de Quickscan neemt een mailcorpus van bijvoorbeeld twee jaar als input. Het genereert een gedetailleerd beeld van de historische ontwikkeling van de betrokkenheid van medewerkers tot nu toe. Managementbeslissingen die impact hadden, worden zichtbaar gemaakt. Het laat zien hoe veranderingen en beslissingen een effect hebben gehad op de stemming binnen het bedrijf. Vanaf deze nieuwe basislijn wordt de organisatie op koers gezet naar de toekomstige bestemming. De Quickscan is een ideale introductie van KeenCorp. Een gemiddelde opzet duurt slechts 5 werkdagen.

Installatie

3.     Planning en Stakeholder Management - een gedetailleerd projectplan voor het opzetten, implementeren, uitvoeren en beoordelen, samen met rollen, verantwoordelijkheden en werkmethoden. Gedetailleerd communicatieplan. Met inbegrip van Ondernemingsraad en privacy, bestuur en andere gebruikers. Informeer en nodig deelnemers uit.

4.     IT Installatie – installatie en configuratie, testen en integratie met het bedrijfsdashboard.

5.      Doorlopende ondersteuning, service en evaluatie  - gedurende de eerste maanden na installatie zal KeenCorp adviseren over de interpretatie van rapporten. Gedurende deze periode zal de knowhow over het interpreteren en afleiden van actie uit de KeenCorp Index worden verdiept en overgedragen aan de klant. Op verzoek zullen verdere analyses met toegevoegde waarde (bijvoorbeeld demografische gegevens, clusters) worden verschaft.