De revolutionaire nieuwe benadering van KeenCorp voor het meten van medewerkersbetrokkenheid biedt kansen op een aantal zakelijke gebieden.
Van HR Management en Operations tot Verandering en Integratie. En van Bestuur en Risico tot Acquisitie en Investeringen.
Hoe kan KeenCorp helpen bij het beantwoorden van uw belangrijkste vragen?

 
logos_JGRK_v1_Welzijn_increase_person.png
 
logos_JGRK_v1_Lean_Six_Sigma.png
 

HR MANAGEMENT EN OPERATIONS

Hoe gaat het deze week met uw mensen?

HR is vaak de drijvende kracht achter de medewerkersbetrokkenheid. Tegenwoordig wordt betrokkenheid meestal gemeten aan de hand van periodieke vragenlijsten.

• Maar is dit echt goed genoeg om goed contact te houden met het meest waardevolle bezit van de organisatie, onze mensen?
• Krijgen we een volledig en objectief beeld van onderliggende spanningen binnen de cultuur?
• Is de feedback recent en krijgen we deze vaak genoeg? Kunnen we er tijdig op reageren?
• En hoe weten we welke acties en programma's een impact hebben - positief of negatief?

De software-oplossing van KeenCorp scant de hele organisatie of elk organisatorische cluster dat specifieke aandacht verdient, op elk gewenste locatie: individuele afdelingen, direct klantcontact, toekomstige leiders, recent ingehuurde, missiekritieke rollen of belangrijke doelgroepen op de lange termijn arbeidsmarkt. En de scores kunnen wekelijks of zelfs dagelijks worden gemeten.

VERANDERING EN INTEGRATIE

Gaan uw mensen mee met de verandering?

Momenten van verandering kunnen een grote impact hebben op het welzijn van werknemers en het toekomstige succes van organisaties. Er wordt veel geïnvesteerd in het management en het veranderingsproces om de juiste mensen mee te nemen op de reis. Deze tijden zijn bezaaid met voorzichtigheid, angst en twijfel. Onderstromen die moeilijk te herkennen zijn. En tijd is van essentieel belang om het goed te krijgen.

• Hoe weten de verandermanager en zijn leiding van dag tot dag hoe het veranderingsproces echt wordt ervaren?
• Gaan de juiste mensen mee?
• Hebben koerscorrecties het gewenste effect?

De softwareoplossing van KeenCorp maakt gedetailleerd contact in realtime met een veranderingsproces mogelijk. Het maakt een specifieke analyse mogelijk van de personen die er het meest door worden getroffen, en een duidelijke vergelijking vóór en na de activiteit, plus het volgen van projectmijlpalen.

 
logos_JGRK_v1_Leiderschapseffectiviteit_compass.png
 
logos_JGRK_v1_Fusie_en_Overname.png
 

BESTUUR EN RISICO

Ziet u alle risico's in de organisatie?

Non-executive bestuurders en degenen die verantwoordelijk zijn voor Governance en Risk zijn meestal niet direct betrokken bij het runnen van de organisatie. Hun rol bestaat uit het toezichthouden, adviseren en sturen op het hoogste niveau. Ook zij erkennen dat mensen het gewaardeerde bezit van de organisatie zijn.

• Maar ze werken op een relatieve afstand en kunnen nauwelijks de hartslag van de organisatie voelen.
• Ze hebben ook de acute verantwoordelijkheid om de juiste vragen te stellen aan de ondernemingsleiding en om de juiste Governance en Risk-maatregelen te treffen om calamiteiten te voorkomen.
• Het is een deel van hun kerntaak om snel te worden gewaarschuwd als het betrokkenheidsniveaus dalen.

De software-oplossing van KeenCorp kan werken als een dashboardlampje. Het kan alarm slaan bij grote schommelingen als een indicatie van mogelijk toekomstig risico. Voor niet-uitvoerende bestuurders en besturen met een grote verantwoordelijkheid is het een objectief en tijdig signaal dat het schip langzaam uit koers raakt. Of een geruststelling dat het niet zo is.

ACQUISITIE EN INVESTERINGEN

Hoe waardevol is de organisatie aan de binnenkant?

Het traditionele boekenonderzoeks-proces bij een acquisitie of investering is sterk gericht op voorspellingen voor de financiële ratio's en kostenvoordelen. De mensen zijn cruciaal en belangrijke mensen worden op verschillende manieren geïdentificeerd en verzorgd.

• Maar hoe kunnen M & A-experts en -investeerders, die weinig tijd of gelegenheid hebben om de mensen te leren kennen, vaststellen hoe gezond de organisatie werkelijk is?
• Een fusie of overname betekent een extreme verandering voor de meeste medewerkers, met de bijbehorende risico's van afnemende betrokkenheid. Hoe verandert hun betrokkenheid in de pre- en postperiode?
• Hoe zit het met de mensen die cruciaal zijn voor succes? Zij die met gouden handboeien gemotiveerd worden?
• En hoe goed zijn de leiders in het motiveren van hun medewerkers?
• Hoe zit het met de afdelingen die de nieuwe collega's 'absorberen' in het geval van een fusie?
• En wanneer is het optimale moment om de acquisitie of de investering weer van de hand te doen?

De software-oplossing van KeenCorp biedt inzicht in potentiële landmijnen of kansen die anders onzichtbaar zijn - bij alle medewerkers of bij bepaalde sleutelgroepen. Het creëert een volledig nieuwe en veel rijkere beoordeling van waarde creatie, van potentieel of van erosie.